NE ARAMISTINIZ ?
SPONSORUMUZ
  Kinoa (quinoa) Yetiştiriciliği
 • Kinoa (quinoa) Yetiştiriciliği
  Marul Mildiyösü Hastalığı - Bremia Lactucae
 • Marul Mildiyösü Hastalığı - Bremia Lactucae
  Limon Tıkanıklığı Hastalığı - Lemon Sieve-tube Necrosis
 • Limon Tıkanıklığı Hastalığı - Lemon Sieve-tube Necrosis
  Lahana Siyah Damar Çürüklüğü - Xanthomonas Campestris Pv. Campestris
 • Lahana Siyah Damar Çürüklüğü - Xanthomonas Campestris Pv. Campestris
  Lahana Kök-uru Hastalığı - Plasmodiophora Brassicae
 • Lahana Kök-uru Hastalığı - Plasmodiophora Brassicae
  Tohum Ve Fidede Kullanılan Ilaçlar
 • Tohum Ve Fidede Kullanılan Ilaçlar
  Kurşuni Küf Hastalığı - Botrytis Cinerea
 • Kurşuni Küf Hastalığı - Botrytis Cinerea
  Bitkileride Görülen Tüm Zararlılar
 • Bitkileride Görülen Tüm Zararlılar
  Zirai Terimler Sözlüğü
 • Zirai Terimler Sözlüğü
  Depo Hastalıkları
 • Depo Hastalıkları
  Bayilik Sınavı Için Kitap Özeti
 • Bayilik Sınavı Için Kitap Özeti
  Bayilik Özet Çalışma Soruları
 • Bayilik Özet Çalışma Soruları
  Bayilik Sınavında Çıkmış Sorular Özeti
 • Bayilik Sınavında Çıkmış Sorular Özeti
  Bayilik Sınavı Iiçin Kaynak Bulamayanlar Baksın
 • Bayilik Sınavı Iiçin Kaynak Bulamayanlar Baksın
  MERAL
 • MERAL dedi ki...
 • 13 saat önce

Sınav giriş yerleri açıklanmış.

...

  SIBEL
 • SIBEL dedi ki...
 • 13 saat önce

Bayilik çalışma notları için t...

  BULUT
 • BULUT dedi ki...
 • 14 saat önce

Ziraat ile ilgili ders notlarını indiremiyorum....

  SUAT
 • SUAT dedi ki...
 • 14 saat önce

Güzel bir ıslah çalışması olmuş.

  AYŞEGÜL
 • AYŞEGÜL dedi ki...
 • 1 gün önce

Arkadaşlar sınav saati değişmiş. 14:00 da yapıl...

  HASAN
 • HASAN dedi ki...
 • 1 gün önce

Ayçiçeğinde yabancı otlarla mücadele için verdi...

  METIN
 • METIN dedi ki...
 • 1 gün önce

Linkler çalışmıyor hocam.

SOSYAL MEDYA'DA BİZ
SİTE İSTATİSTİKLERİMİZ
 • Kategori Sayısı (26)
 • İçerik Sayısı (1226)
 • Yorum Sayısı (1196)
 • Aktif Kişi (25111)

Hidroponik (su Kültürü) Sistemler

bitki islahinin amaci

Bitki Islahinin Amaci

1. SIVI (AGREGAT OLMAYAN) HİDROPONİK SİSTEMLER

 

Bitkilerin herhangi katı bir ortam içermeyen yapılarda özel besin çözeltilerinde veya bu besin çözeltilerinin belli aralıklarla bitki köklerin püskürtülmesi ile yetiştirilmesi yöntemidir.

Hidroponik, kelime anlamında besin çözeltisi içerisinde desteksiz olarak bitkiyetiştiriciliği anlamındadır. Bununla birlikte besin çözeltisi kullanarak katı ortamda bitki yetiştirme de hidroponik sistem içinde yer alır.

 

Hidroponik sistemler bu sınıflandırmanın dışında açık ve kapalı sistemler olarak da adlandırılabilir. Açık sistemde besin çözeltisi bitki köklerine bir kez verilir ve yeniden kullanılmaz. Kapalı sistemde ise fazla çözelti yeniden toplanır ve dolaştırılır.

 

1.1. Besleyici Film Tekniği (NFT)

Bu teknikte besin çözeltisinin 0,5 mm ince bir film şeklinde ve belirli bir debi ile akacağı bir kanal bulunmaktadır. Bitki kökleri bu kanaldaki besin çözeltisine doğrudan temas etmektedir. Sistemin temel bileşenleri plastik borular ve tanktaki dalgıç pompadır.

Kanallar genellikle mat plastik film veya plastik borulardan oluşmaktadır. Yetişme kabı olarak kullanılan olukların içinden bir besin eriyiğini ince bir tabaka halinde geçer. Kaplarda yerleştirilen bitkilerin köklerini besin eriyiği ile temas ettirerek beslenmeleri sağlanır. Böylece kökler hem beslenebilmekte ve su alabilmekte, hem de yeterli havalanma olanağı bulmaktadır. Oluklardan geçen eriyik daha sonra tankta toplanıp yeniden kullanılmaktadır.Böylece su ve besin maddesi kayıpları da en aza indirgenir. Bu yöntem, topraksız kültürün en gelişmiş tekniğidir. Tümüyle otomatik çalışan bir sisteme ve düzenlemeye gerek gösterir.

 

Bütün NFT sistemlerinin ortak özelliği kanallarda bulunan çözeltinin derinliğinin az olmasıdır. Akış, genellikle süreklidir; ancak bazı sistemlerde her saat başı birkaç dakika çözelti eklenmesi ile aralıklı olarak da çalıştırılır. Aralıklı akışın amacı kök sistemlerinin yeteri kadar havalanmasını sağlamaktır. Ancak hızlı büyüme sırasında akış süresi çok kısa veya çok seyrek aralıklarla olursa bitkiler su stresine girebilir; bu nedenle aralıklı akış düzenlemesi ılıman iklim dönemlerinde uygulanması daha iyi olur.

 

NFT kanallarının tabanında kapiler hasır genç kök sisteminin çevresindeki çözelti akıntısının dalgalanmasını önlemek için kullanılır. Akış kesildiğinde bu hasır suyu ve besinleri tutarak stok görevi de yapar.

NFT sistemlerinde tek sıralı bitki dikiminde 15–20 cm, çift sıralı bitki dikimimde ise 30–38 cm veya daha geniş kanallar kullanılmaktadır. Kanal uzunluğu maksimum 4–10 m, eğimi ise 1/50 veya 1/75’tir. Besin çözeltisi her kanalın yüksek ucundan pompalanarak alttaki uca doğru akarak bitkinin kök hasırını ıslatmaktadır. Kanallardaki akış hızı dakikada 1–2 litre olmalıdır.

 

Bu yetiştirme yönteminde fideler yetiştirme ortamıyla birlikte kanalı oluşturacak levhanın ortasına yerleştirilir. Levhanın her iki ucu fidelerin tabanına doğru çekilip buharlaşmayı engellemek için birbirine tutturulur. Fide yetiştirme ortamı bitkiler küçükken gerekli olan besinleri tutmaktadır. Bitkiler büyüdüğünde ise kanal içinde hasır şeklinde yayılarak kökleri aracılığı ile besinleri doğrudan alır.

Besin çözeltisi kanalın alt ucuna toplanarak besin çözeltisi tankına dolmaktadır. Çözelti yeniden sisteme verilmeden önce tuz bakımından incelenmektedir. NFT yetiştiricilikte uzun büyüyen bitkilerin devrilmemesi için bitkilere mutlaka gerekli destek sağlanmalıdır.

 

1.2. Modifiye NFT

Bitki köklerinin, değişik kanallar içerisinden sürekli veya aralıklı olarak birkaç mm’den 4-5 cm’e kadar derinlikteki besin eriyikleri içerisinde tutularak beslendiği sistemdir. Sistemde bitkilere verilen besin eriyiği eğimli bir kanaldan geçirilerek besin tanklarında depolanır. Analiz sonuçlarına göre eksiklikleri tamamlandıktan sonra tekrar ortama motorlar aracılığı ile pompalanır.

 

Modifiye NFT farklı şekillerde uygulanır. Bunları şöyle açıklayabiliriz:

 

1.2.1. Sabit Kanallar

Sera zeminin NFT kanallarının yerleştirilmesi durumuna göre şekil verilerek kaplanması yöntemidir. İlk tesis masrafı yüksektir; ancak işletme masrafları diğer standart yöntemlere göre daha düşüktür. Bütün yıl marul yetiştirilecek bir serada sabit kanallar şöyle kurulur; 1:50 eğiminde,

45 m uzunluğunda, 2,5 cm derinliğinde ve 10 cm genişliğinde birbirine paralel betondan kanallar oluşturulur. Beton yüzeyleri besin çözeltisinden izole etmek amacıyla özel bir madde ile kaplanır. Bu şekilde oluşturulan NFT sistemleri ile mekanizasyon üst seviyede

gerçekleşirken düşük maliyette üretim yapılmasına imkân sağlar.

 

1.2.2. Hareketli Kanallar

İlk defa 1981 yılında Prince ve arkadaşları tarafından marul üretimi içim önerilmiştir. Bitki büyüme ve gelişmesine bağlı olarak kanallar birbirinden bağımsız olarak sera içinde dağılım gösterir. Değişik sıra aralı bu sistem sera alanından en üst seviyede yararlanmayı

sağlar. Aynı zamanda ışığı engelleyici etkisini de ortadan kaldırır.

 

1.2.3. Borulu Sistemler

Bu sistemde 2-3 cm derinliğindeki besin çözeltisi, 10 cm çapındaki plastik borulardan akar. Bu borular üzerinde yanları plastik ve altı delikli saksı içinde bitki yetiştirilir. Plastik saksı boruda akan besin çözeltisine değdirilmekte ve böylece bitki besinini almaktadır.

PVC borularının yerleştirilmesi yetiştirilecek bitkinin çeşidine göre değişir. Borular düz veya zikzak şeklinde yerleştirilir. Zikzak şeklindeki sistemde aynı alanda daha fazla bitki yetiştirilir; ancak bu sistem daha çok yavaş büyüyen bitkiler için uygundur. Düz sistemde ise hem uzun hem de kısa boylu bitkiler yetiştirilmektedir.

 

1.2.4. Hareketli Bantlar

California’da sınırlı alanda marul üretimini üst seviyede gerçekleştirmek amacıyla geliştirilen bir yöntemdir. NFT kanalları üzerindeki hareketli bantlar üzerine dikilen bitkiler gelişme dönemleri sonunda mekanik olarak hasat edilir.

 

 

1.3. Aeroponik (Kök Sisleme Tekniği)

Bitkilerin köklerine besin eriyiklerinin sürekli veya aralıklı olarak sis veya buhar halinde püskürtülmesi şeklinde uygulanan yöntemidir. Diğer sistemlere göre su ve gübre tasarrufu sağlayan bu sistemde besin çözeltisini atmaya yarayan başlıklar ve sistemi basınçlı bir şekilde çalıştıran motor düzeneği bulunmaktadır.

Aeroponik, bitkilerin köpük panellere yerleştirildiği ve bitki köklerinin paneli altındaki havada asılı kaldığı yetiştirme tekniğidir. Kullanılan paneller kök oluşumunu uyarmak ve alg gelişimini önlemek için ışık geçirgenliği olmayan kapalı kutularda oluşur. Besin çözeltisi köklere ince sis şeklinde püskürtülür.

Mistleme her 2-3 dakikada bir 1-2 saniye yapılmaktadır. Bu, köklerin nemli tutulması ve besin çözeltisinin havalandırılması için yeterlidir. Bitkiler köklere yapışan çözelti sisinden su ve besini alır. A tipi aeroponik sistemler Arizona’da geliştirilmiştir. Bu yöntemde 1.2 mx2.4 m ölçüde geniş plastik paneller, tabanda iki panel arasındaki mesafe 1.2 m ve yandan görünümü ikiz kenar üçgen olacak şekilde monte edilir. A şeklindeki panel su geçirmez özelliktedir ve 2,5 cm derinliğindeki besin çözeltisinin toplandığı bir hazneden oluşur.

 

Yetiştirme ortamında küçük tüplerde bulunan genç bitkiler panel merkezinden 18 cm aralıklarla açılan yerlerine dikilir. Bitki kökleri havada asılı kalır ve daha önce anlatılan besin çözeltisi ile sisleme yapılır. Bu sistem genellikle seralarda uygulanmaktadır. Daha çok marul, ıspanak gibi kısa boylu ve yapraklı sebzeler için uygundur. Diğer tekniklerde olduğu gibi hava, su, besin maddesi ve ışık bitkinin dört ana gereksimidir. Köklere en iyi şekilde havalanma sağlanması sistemin ana avantajıdır.

 

Bu tekniğin başlıca avantajı, alanın maksimum kullanılmasıdır. Diğer sistemlerle karşılaştırıldığında birim alanda yetiştirilen bitki sayısı iki kat daha fazladır; ancak tek olumsuz tarafı ise eğimli yüzeyde yetişen bitkilerin farklı yoğunlukta ışık almasıyla düzensiz gelişmeleridir

Bu Konu Hakkındaki Görüşünüz Nedir ?

Bu Konu Hakkındaki Görüşler

Sizlere daha kalite hizmet verebilmek için konu hakkındaki yorumlarınız bizim için çok önemlidir.
Lütfen iki satır dahi olsa konu hakkındaki görüşlerinizi yazınız!
Saygılarımla,

[1] - [1 to 1] 1
Hidroponik (su Kültürü) Sistemler

Hidroponik (su Kültürü) Sistemler

Bitkilerin herhangi katı bir ortam içermeyen yapılarda özel besin çözeltilerinde veya bu besin çözeltilerinin belli aralıklarla bitki köklerin püskürtülmesi ile yetiştirilmesi yöntemidir. Hidroponi...

Topraksız Tarımda Besin Elementleri & Görevleri

Topraksız Tarımda Besin Elementleri & Görevleri

Bitkiler Azot(N), Fosfor(P) ve Potasyum(K) gibi Makro besin elementlerine yüksek miktarlarda ihtiyaç duyarken,Demir(Fe), Çinko(Zn),Magnezyum(Mg),Kükürt(S) gibi diğer mikro besin elemetlerine ise da...

Topraksız Tarım Için Besin Eriyiği Tavsiyesi

Topraksız Tarım Için Besin Eriyiği Tavsiyesi

Topraksız tarım üzerine hobi olarak uğraşan arkadaşların en büyük sıkıntısı besin eriyiği hazırlanmasıdır. Genelde hobi olarak yapılan topraksız tarım üretiminde besin eriyiği hazır olarak satılan ...

Topraksız Tarım Uygulamaları

Topraksız Tarım Uygulamaları

Topraksız kültür,her türlü tarımsal üretimin durgun veya akan besin eriyiklerinde, besin eriği sisinde veya besin eriyiği sisinde veya besin eriyikleriyle beslenmiş katı ortamlarda gerçekleştirilme...

Topraksız Tarımda Besin Solüsyonu Formülasyonu Hazırlama

Topraksız Tarımda Besin Solüsyonu Formülasyonu Hazırlama

Bir gübreleme programının başarılı olmasının püf noktası, bitkilerin yaşam çevrimi boyunca bütün besinlerin yeterli konsantrasyonlarda verilmesini garanti etmektir. Bir besin elementinin yetersiz v...

Anamurda Topraksız Tarım Kullanılarak Çilek Yetiştiriciliği

Anamurda Topraksız Tarım Kullanılarak Çilek Yetiştiriciliği

Gelişen teknolojiyle beraber ülkeler ve ülkelerdeki çifçilerimiz ellerindeki imkanları maksimize edebilmek amacıyla yeni yöntemler kullanmaya başlamışlardır.Bunlardan birisi olan topraksız çilek ye...

Topraksız Tarım Akan Su Nft Kültürü Denemesi 2010

Topraksız Tarım Akan Su Nft Kültürü Denemesi 2010

Bu proje Selçuk Üniversitesi - Çumra Meslek Yüksek Okulunda Ziraat Mühendisi A. Sami Erol Kontrolünde Ziraat Teknikeri Mustafa EĞİN, Ziraat Teknikeri Niyazi ÖZDEMİR ve Ziraat Müh. Arafa KARAÇELEB...

Hidroponik Domates Yetiştirmek İçin Besin Çözeltisi

Hidroponik Domates Yetiştirmek İçin Besin Çözeltisi

Stok Besin solüsyonu (1/100 lük 200 lt tank) Stok A 9720 gr Kalsiyum Nitrat 1280 gr Amonyum Nitrat 2250 gr Potasyum Nitrat 672 gr Fe – EDDHA

Tüm Yönleriyle Topraksız Tarım

Tüm Yönleriyle Topraksız Tarım

Hijyenik ve daha lezzetli ürünler yetiştirme imkânının dışında, gübreleme, ilaçlama, aşırı sulama gibi faktörlere gerek duyulmayan topraksız tarımda, başta geleneksel sebzeler olmak üzere hassas tı...

Hidroponik (su Kültürü) Sistemler

Hidroponik (su Kültürü) Sistemler

Bitkilerin herhangi katı bir ortam içermeyen yapılarda özel besin çözeltilerinde veya bu besin çözeltilerinin belli aralıklarla bitki köklerin püskürtülmesi ile yetiştirilmesi yöntemidir. Hidroponi...

Topraksız Tarımda Besin Solüsyonu Formülasyonu Hazırlama

Topraksız Tarımda Besin Solüsyonu Formülasyonu Hazırlama

Bir gübreleme programının başarılı olmasının püf noktası, bitkilerin yaşam çevrimi boyunca bütün besinlerin yeterli konsantrasyonlarda verilmesini garanti etmektir. Bir besin elementinin yetersiz v...

Topraksız Kültür Hakkında Genel Bilgi

Topraksız Kültür Hakkında Genel Bilgi

Kısaca topraksız klütür; yetiştirme periyodu boyunca yalnızca besin eriyikleri ile beslenen tutunma ortamı olarak su, ve çeşitli katı ortamların kullanıldığı yetiştirme yöntemi olarak tanımlanabilir.

Topraksız Tarım Için Besin Eriyiği Tavsiyesi

Topraksız Tarım Için Besin Eriyiği Tavsiyesi

Topraksız tarım üzerine hobi olarak uğraşan arkadaşların en büyük sıkıntısı besin eriyiği hazırlanmasıdır. Genelde hobi olarak yapılan topraksız tarım üretiminde besin eriyiği hazır olarak satılan ...

Anamurda Topraksız Tarım Kullanılarak Çilek Yetiştiriciliği

Anamurda Topraksız Tarım Kullanılarak Çilek Yetiştiriciliği

Gelişen teknolojiyle beraber ülkeler ve ülkelerdeki çifçilerimiz ellerindeki imkanları maksimize edebilmek amacıyla yeni yöntemler kullanmaya başlamışlardır.Bunlardan birisi olan topraksız çilek ye...